Bakegintza eta elkar bizitzaren bidean: Presoak orain!

Bakegintza eta elkar bizitzaren bidean: Presoak orain!

 

 

Milaka eta milaka bilduko gara Bilbon eta Baionan, Madrile eta Pariseri erteko bake justu eta iraunkor baten baldintzak ez direla oraindik beteak.

Erranen diegu prozesua ez dela bukatua gatazka armatuaren amaierarekin. Armagabetzea eta ETA-ren disoluzioaren ondotik, orain presoen aldi izan behar dela oihukatuko dugu!

BAKEGINTZA ETA ELKAR BIZITZAREN BIDEAN: ORAIN PRESOAK!: horra Euskal Herriak, bere aniztasunean, nahi eta behar duen bide orria, bi estadoeri berriro eskatuko dena urtarrilaren 12-an. Bilbon eta Baionan erranen dugu, bakearen bidea alde guzien eginkizuna dela: jendartearena bere aniztasunean, elkarteena, instituzioena, estadoena.

Aktore guztien eginkizuna da, bainan Estadoek dute gakoa!

Presoei buruz, ORAIN, egin behar dira urratsak: Prozesuaren abiadura aldatu beharra dago. Urgentziazko garaian sartuak gara! Presoen auzia konpontzeko unea etorria da! Salbuespen neurriak kendu behar dira, giza eskubide arrunten errespetatzea delako, gaurko egoera politiko berriak baitezpada eskatzen duelako, eta bake orokor eta integral baten oinarria delako! Eta bihar, kuadro juriko berri bat beharko dugu, bake prozesuari egokitua.

Orain arte eginak izan diren alde bakarreko urratsek eskatzen dute erantzuna, bakearen dinamika elikatzeko. Gaur egin behar litezken pausoak ez egiteak, balioa ken liozake atzo egin diren urratsei… Ezinbestezkoa da konfirmatzea orain arte egin dena, egin behar zela eta ona zela bakearentzat! Bidea, hortik da. Eta hortik urratu behar dugu iraganetik etorkizunerako transizio hori…

Iraganaz deus baztertu eta ahantzi gabe, egin behar dugu bidea. Indarkeria guztien bitima guztieri zor diegun egia, errespetua eta errekonozimendua. Zor diegu iragana ez errepikatzea, eta, hortarako lan egitea, edozoin izan ditezen beste gure arteko ezadostasunak.

Aspaldiko urteetan possible izan ez den elkar bizitza demokratikoa, azkenean possible ikusten da gure Herrian! Orain arte batu izan ahal ez garenen ariketa kolektiboa izanen da!

Eginbide horrekin, esperantza horrekin, zorroztasun horrekin, guzientzat ona izanen den bakea eraikiko dugu. Egun bakoitza konda da. Bakoitzaren inplikazioa konda da.

Elkar bizitzarako prozesu hortan, ORAIN, PRESOEN etapa izan behar da!

Bakearekin guztiak irabazle baigara: Egin dezagun guziak irabazle izanen diren bakea!

GUZTIAK, GUZTIAK ETA GUZTIAK BIL GAITEN BILBON ETA BAIONAN !!